Dluhová poradna s.r.o.

Otázky a odpovědi

Proč jsme se rozhodli poskytovat službu "Komplexní péče"? 

V posledních letech jsme pomáhali zbavit se dluhů více než 60 000 lidem, z nichž přes 8 000 osob nakonec vstoupilo do oddlužení. Za posledních 12 měsíců české soudy povolily oddlužení více než 18 000 lidem, přičemž více než 10% z těchto osob se v samotném počátku obrátilo právě na naši poradnu. 

Díky těmto zkušenostem dobře víme, jak moc důležitá a potřebná je asistence lidem i v průběhu oddlužení. Vstup do oddlužení je pouze prvním krokem na cestě z dluhů. Další důležité kroky je třeba učinit v průběhu oddlužení, a proto jsme vytvořili projekt, v němž pomáháme klientům nejen s řešením jejich každodenních problémů, které se objeví, ale i s jejich dalším rozvojem. Zkrátka se staráme, aby jejich cesta z dluhů proběhla úspěšně a již se nikdy do podobné situace nedostali. Pokud bychom si nebyli jisti, že tato "Komplexní péče" je pro lidi opravdu důležitá a přínosná, tak bychom tuto službu vůbec neprovozovali.  

Pro koho je služba "Komplexní péče" určena?

"Komplexní péče" je určena lidem, kteří jsou v procesu oddlužení dle insolvenčního zákona. Tato dobrovolná služba bývá nabídnuta vybraným lidem, kteří jsou již v oddlužení a u kterých je zároveň možné předpokládat, že pro ně bude “Komplexní péče” užitečná. Lidé, kterým “Komplexní péči” nabídneme, se následně mohou sami rozmyslet, zda pro ně bude tato služba užitečná, a dobrovolně se rozhodnout, zda službu “Komplexní péče” chtějí využít.  

V čem spočívá služba "Komplexní péče" a jaké výhody přináší ?

"Komplexní péče" přináší celou řadu výhod. Dluhová poradna se neustále snaží tuto službu zlepšovat. Služba „Komplexní péče“ zahrnuje nejen podporu lidem v oddlužení, sledování jejich insolvenčního řízení a pomoc s řešením problémů, které v procesu oddlužení nastanou, ale umožňuje lidem v oddlužení například také osvojení dovedností, které jsou nejčastěji žádané na trhu práce, a zvýšení úrovně jejich finanční gramotnosti, což je pro lidi v oddlužení velmi důležité. Uvědomujeme si totiž, že prvotní příčinou zadlužení je špatně nastavené myšlení lidí, které je následně vede k nesprávným rozhodnutím. Jestliže se nezmění způsob uvažování lidí, kteří se do dluhů dostali, tak je z dlouhodobého hlediska dost pravděpodobné, že tito lidé budou mít finanční problémy znovu. Podrobný popis toho, jak "Komplexní péče" funguje, si můžete přečíst na úvodní stránce a také v níže uvedených otázkách a odpovědích.

Co můžete očekávat od "osobního asistenta" (konzultanta) Dluhové poradny? 

Každý klient má svého osobního asistenta, aby komunikace byla co nejsnadnější. Asistent je pro klienty oporou, protože má znalosti ze sociální oblasti a z oblasti insolvence. Pracujeme jako tým, máme mezi sebou právníky a odborníky zaměřené na nejrůznější oblasti, takže pokud si asistent není jistý, poslouží klientům alespoň jako prostředník, který zajistí vše, co je potřeba.

Asistent sleduje insolvenční řízení klienta, kontroluje jeho průběh, aktivně informuje klienta o novinkách, které zjistil, a individuálně konzultuje dotazy a situace, které v průběhu řízení nastanou. Asistent také pomáhá v dalších oblastech a životních událostech, které mohou do insolvenčního řízení zasahovat. Potenciálních problémů, které mohou nastat, je celá řada. Nemusí vzniknout přímo v insolvenčním řízení, ale mohou je ovlivňovat. Nejčastěji lidé potřebují pomoci v těchto oblastech: sociální příspěvky, daňová problematika, výživné (alimenty), dědictví, rozvod, svatba, majetkové vypořádání, problémy se zaměstnavatelem, pracovněprávní vztahy, problémy s úřady a jinými subjekty, konzultace při uzavření různých smluv, nově vzniklé dluhy, pokuty, nemocenská, pomoc s hledáním práce, zvýšení příjmu, snížení či výpadek příjmu, změna pracovního poměru atd.

Jaké výhody má Facebook skupina a jakým způsobem funguje?

Lidé si zde vyměňují názory, rady a zkušenosti, vzájemně se podporují a motivují na cestě z dluhů.​ V naší Facebook skupině jsou pouze lidé, kteří jsou v oddlužení. Skupina má již přes 800 členů. My skupinu moderujeme, přidáváme příspěvky, odpovídáme na dotazy a pomáháme lidem řešit jejich problémy. Skupina je anonymní - veškeré aktivity ve skupině vidí pouze ostatní členové této skupiny, nikdo jiný si nemůže příspěvky zobrazit. 

Jakmile klient získá nárok na vstup do skupiny, je mu emailem odeslána pozvánka. Na základě této pozvánky klient požádá o přidání. Následně jeho žádost schválíme. Vstup do této skupiny je samozřejmě dobrovolný, takže každý se může sám rozhodnout, zda do skupiny vstoupí či nikoliv. Pokud klient nemá Facebook, měl by zvážit, zda si jej za účelem vstupu do této skupiny přece jen nezaloží. Jestliže klient potřebuje se založením profilu na Facebooku pomoci, rádi mu pomůžeme. 

Jaký je cíl Vzdělávacího programu Dluhové poradny a co klientům přináší?

Cílem našeho Vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit budoucí život těch lidí, kteří jsou ochotni na sobě pracovat. Pomáháme lidem zajistit, aby se jejich dluhová situace v budoucnu již neopakovala, a umožňujeme jim získávat užitečné informace, nové znalosti, schopnosti a dovednosti, které napomáhají k tomu, aby se jim v životě dařilo lépe.

Problémy našich klientů s dluhy se snažíme řešit nejen v krátkodobém horizontu v rámci procesu oddlužení, ale i natrvalo, což nás vede k tomu, že se soustředíme na prevenci vzniku nových dluhů. Zbavit se dluhů je základní krok, ale důležité je také to, co bude následovat dál. Proto jsme vytvořili Vzdělávací program. Jsme si vědomi toho, že primárním důvodem zadlužení je špatně nastavené myšlení lidí, které je následně vede k nesprávným rozhodnutím. Pokud se nezmění způsob uvažování lidí, kteří se do dluhů dostali, tak je z dlouhodobého hlediska značně pravděpodobné, že tito lidé budou mít finanční problémy znovu. K takové změně způsobu uvažování lidí přispívá v rámci služby „Komplexní péče“ především náš Vzdělávací program. V našem Vzdělávacím programu se lidem snažíme vysvětlit důvody, pro které je důležité pracovat na svém rozvoji, a to s tím cílem, aby si lidé uvědomili, že vzdělávat se a pracovat na sobě se vyplatí, neboť jde o základní předpoklad dlouhodobé pozitivní změny jejich situace.

Jaké výhody má vzdělávací platforma s video kurzy a jak funguje ? 

Klienti získávají neomezený a bezplatný přístup k přibližně 240 vzdělávacím video kurzům. Kurzy jsou profesionálně zpracované, neboť lektory kurzů jsou odborníci, kteří se daným tématům dlouhodobě věnují. Kurzy jsou zaměřeny na různé oblasti, přičemž primárně se soustředí na rozvoj těch dovedností, které jsou nejčastěji žádané na trhu práce. Díky studiu a sledování video kurzů se lidé mohou nejen naučit novým věcem, ale mohou i zvýšit svoji hodnotu na pracovním trhu, což jim umožní ucházet se o více pracovních míst. V dnešní době je totiž pravidlem, že čím větší znalosti a dovednosti lidé mají, tím větší je jejich hodnota na pracovním trhu. Je o ně větší zájem ze strany potenciálních zaměstnavatelů, mají více příležitostí a mohou tak získat lépe placenou práci. 

Celková prodejní hodnota video kurzů je přes 150 000,- Kč. Za běžných okolností stojí každý video kurz 500 - 3 000 Kč. Naši klienti však získají ke všem video kurzům bezplatný a neomezený přístup. Po úspěšném absolvování kurzu lze získat certifikát, který může klient uvést ve svém životopisu. Video kurzy se konkrétně zaměřují například na anglický jazyk, práci s počítačem, práci s kancelářskými počítačovými programy Excel, Word a Outlook, obchodní dovednosti, psychologii prodeje, efektivní vyjednávání, pravidla českého pravopisu, gramatiku, stylistiku a spisovné psaní, finanční gramotnost, investiční gramotnost, metody k odstranění stresu a napětí, zvýšení sebevědomí, zlepšení pozornosti a soustředění, vytváření produktivních návyků, efektivní práci, organizaci času a plánování, ovlivňování lidí, vedení lidí, leadership a management a mnoho dalšího.

Jaké výhody má vzdělávací sekce a jak funguje? 

Klienti získávají přístup do webové sekce Vzdělávacího programu. Tato sekce je přístupná na portále dpsekce.cz. Sekci každý týden rozšiřujeme o nový obsah na téma vzdělání, osobní rozvoj, práce, přivýdělek, podnikání, finanční úspory atd.

Finanční úspory - Rady, tipy a návody, jakým způsobem můžete uspořit peněžní prostředky.

PPráce, přivýdělek, podnikání - Rady, tipy a návody, kde a jakým způsobem mohou klienti hledat a získat práci,​ - Rady, tipy a návody, jakým způsobem klienti mohou v dnešní době vydělávat peníze.

Vzdělání, kariéra, osobní rozvoj -​ Osobní rozvoj, investování, finanční gramotnost, produktivita, psychologie, motivace, marketing apod. Důležitá sekce zaměřující se na oblast kariéry, vzdělání a osobního rozvoje. Jedná se rozsáhlou oblast, v níž klientům poskytujeme spoustu doporučení, rad a tipů, které jim pomohou při osobním růstu, a také užitečné odkazy na video přednášky, webové portály, knihy, časopisy, pořady, dokumenty, semináře, kurzy apod.

Je služba "Komplexní péče" bezplatná ? 

Služba "Komplexní péče" bohužel bezplatná být nemůže. Takový požadavek není možné z ekonomických důvodů realizovat, protože provoz této služby obnáší nemalé finanční náklady. Náklady by musel platit někdo další. V současné době nemůžeme využít žádné dotace, které by byly umožňovaly celkové náklady na provoz služby “Komplexní péče“ pokrýt. Náklady na provoz služby „Komplexní péče“ jsou převážně představovány peněžními prostředky vynaloženými na mzdy zaměstnanců a ostatních spolupracovníků, kteří se na provozu této služby podílí a po kterých není možné spravedlivě požadovat, aby pracovali zadarmo. Další náklady jsou spojeny s rozvojem Vzdělávacího programu, např. s vývojem vzdělávací platformy, s nákupy licencí umožňujících přístup ke vzdělávacím video kurzům apod. 

Jsme však přesvědčeni, že cena za tuto rozsáhlou službu je v porovnání s užitkem, který klientovi přináší, velice výhodná, přičemž větší část lidí si ji může dovolit zaplatit. Je nutné brát v potaz, že tuto poměrně nízkou cenu bychom svým našim klientům nemohli nabídnout, pokud bychom nečerpali dotace, které jsou použity na alespoň částečné pokrytí mezd našich zaměstnanců. Dluhová poradna s.r.o. má mimo jiné status tzv. chráněné dílny, což přináší některé finanční úlevy a výhody. Díky těmto výhodám může být cena výrazně příznivější, než by bylo možné za normálních okolností. Cena služeb “Komplexní péče” slouží téměř výlučně k pokrytí nákladů, které jsou s poskytováním těchto služeb spojeny, a nižší proto bohužel již být nemůže. 

Jaká je cena služby "Komplexní péče" ? 

Aktuálně jsou dvě možnosti. První možností je využít “Komplexní péči” na 1 rok, druhou je využít ji na 5 let. V případě jednoroční smlouvy cena v přepočtu vychází na 435,- Kč měsíčně + DPH (tedy včetně DPH na 550,- Kč měsíčně). V případě "Komplexní péče" na 5 let cena v přepočtu vychází na 179,- Kč za měsíc + DPH (tedy včetně DPH na 227,- Kč za měsíc).

Služby “Komplexní péče” využívají nejčastěji lidé, kteří nově vstoupili do oddlužení a kterým ještě nebylo oddlužení schváleno, což znamená, že ještě nemusí platit splátky v rámci oddlužení. Díky tomu si mohou ušetřit nějaké peníze, které by jinak použili na splátky svých dluhů. My upřednostňujeme to, aby si klienti služby “Komplexní péče” předplatili, protože poté, co začne splátkový kalendář, jsou finanční možnosti lidí výrazně omezené a významná část klientů si tudíž již nemůže dovolit tuto službu zaplatit. V praxi to obvykle probíhá tím způsobem, že naši klienti platbu za služby “Komplexní péče” zaplatí v několika splátkách. Například ve dvou až třech měsíčních splátkách. Poté již klienti vědí, že mají službu předplacenou a nemusí tak mít obavy, že by neměli peníze, když budou muset plnit splátkový kalendář. Pro nás je to také lepší, protože si ušetříme práci spojenou se sledováním většího počtu měsíčních plateb.

Lze odložit platbu za “Komplexní péči” případně tuto službu zrušit? 

Pokud nastane situace, že klient z nějakého důvodu nemá možnost zaplatit splátku v dohodnutém termínu, snažíme se s klientem domluvit a v rámci možností splátku odložit na jiný termín. Samozřejmě jsme rádi, když jsou platby hrazeny v dohodnutém termínu. Zároveň však chceme, aby si “Komplexní péči” mohlo dovolit co nejvíce lidí, a proto se vždy snažíme s našimi klienty v rámci možností domluvit a vyjít jim maximálně vstříc.

Pokud nastane situace, že klient zaplatí pouze část smluvně sjednané platby, přičemž z nějakého důvodu nechce či nemůže doplatit zbytek, tak dochází k předčasnému ukončení smlouvy, na jejímž základě jsou služby “Komplexní péče” poskytovány. Doba, po kterou bude služba „Komplexní péče“ dále poskytována, závisí v případě předčasného ukončení smlouvy na tom, kolik klient celkově zaplatil. Nevýhodou však je to, že klient, který neuhradí celou sjednanou částku úplaty za “Komplexní péči”, ztratí nárok na některé služby. Jedná se o ty služby, na které vzniká nárok až po doplacení celé částky sjednané úplaty za poskytování služeb “Komplexní péče”, konkrétně například o přístup do vzdělávací video platformy, kde je k dispozici více než 240 vzdělávacích video kurzů. Kdy a na co má klient nárok, je zřejmé z otázek a odpovědí uvedených níže a také ze samotné Smlouvy o poskytování služeb.  

Kdy klient získá “osobního asistenta” z Dluhové poradny ?

Asistent bývá klientovi obvykle přidělen v době, kdy je zaplacena alespoň část sjednané úplaty za službu “Komplexní péče”. Do doby, než je přidělen asistent, klient komunikuje s poradcem z Dluhové poradny a právě s poradcem se pak domluví na přidělení asistenta. 

Kdy klient získá nárok připojit se do uzavřené Facebook skupiny ?

Klient získá nárok vstoupit do uzavřené skupiny na Facebooku v okamžiku, kdy má zaplaceno alespoň 2 000,- Kč za službu “Komplexní péče”. Jakmile klient získá nárok pro vstup do skupiny, je mu odeslána emailem pozvánka. Na základě této pozvánky klient požádá o přidání a my následně jeho žádost schválíme. Vstup do této skupiny je samozřejmě dobrovolný, takže každý se může sám rozhodnout, zda do skupiny vstoupí či nikoliv. Pokud klient nemá Facebook, měl by zvážit, zda si jej za účelem vstupu do této skupiny přece jen nezaloží. Jestliže klient potřebuje se založením profilu na Facebooku pomoci, rádi mu pomůžeme.  

Kdy klient získá přístup do vzdělávací platformy s video kurzy ? 

Bezplatný přístup ke všem video kurzům klient získá, jakmile má zaplacenou celou sjednanou částku úplaty za službu “Komplexní péče. Klient získá bezplatný přístup ke všem video kurzům, které jsou na platformě k dispozici v okamžiku zaplacení celé sjednané částky úplaty, a také ke všem video kurzům, které budou na platformě postupně přidávány. Měsíčně bývá přidáno 3 - 6 nových video kurzů. Aktuálně klienti získávají bezplatný a neomezený přístup ke všem video kurzům do 22. 1. 2021. Pokud budou klienti následně chtít přístup k video kurzům prodloužit, je to možné na základě individuální dohody. 

Kdy klient získá přístup do vzdělávací sekce ? 

Přihlašovací údaje do vzdělávací sekce klient získá, jakmile má zaplacenou celou sjednanou částku úplaty za službu “Komplexní péče”. Klient bude mít přístup do vzdělávací sekce po celou dobu, na kterou byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb. Prodloužení doby přístupu je poté možné na základě individuální dohody.

Kontakt

Dluhová poradna s. r. o.

Sídlo: Bělohorská 185/163, Praha, PSČ 169 00

Korespondeční adresa: Chebská 73/48, Karlovy Vary, PSČ 360 06

Telefon: 775 851 878 (Komplexní péče)

Email: info@dluhovaporadna.cz

Provozovatel tohoto webu a poskytovatel služby "Komplexní péče" je Dluhová poradna s.r.o., IČO 03974928, DIČ CZ03974928, Spisová značka  240651 C, Městský soud v Praze, Adresa sídla: Praha - Břevnov, Bělohorská 185/163, PSČ 169 00, Korespondenční adresa: Chebská 73/48, Karlovy Vary, PSČ 360 06.